POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe powierzone firmie Edukacja Kreatywna  s.c. przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest spółka Edukacja Kreatywna s.c. Karolina Hucz Agnieszka Kaczor- Tykierko z siedzibą we Wrocławiu (54-020)  ul. Mokrzańska 57,  NIP 8943098910, REGON: 366680497, zwana dalej Edukacja Kreatywna s.c.
 2. Edukacja Kreatywna s.c., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.
   spacj
 3. Edukacja Kreatywna s.c. nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.
  spacja     
 4. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz (opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez Edukacja Kreatywna s.c. wyłącznie w poniższych celach:
  > wysyłki informacji dotyczącej oferty Edukacji Kreatywnej s.c. oraz konkursów realizowanych przez  Edukacja Kreatywna s.c.
  > wysyłki zaproszeń/ informacji na temat organizowanych wydarzeń.

   

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przesyłania powyższych informacji.
   spacja 
 6.  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
   spacja
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Edukacja Kreatywna s.c.  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@edukacjakreatywna.pl.
   spacja 
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres realizowania przez Edukacja Kreatywna  s.c. zadań wypływających z wpisu do CEiDG.
  Wraz z zaprzestaniem działań firmy Edukacja Kreatywna s.c. nie zostaną one przekazane żadnym innym podmiotom ani osobom prywatnym.

 

Cookies (Ciasteczka)

 1. Strona www Edukacji Kreatywnej s.c. wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.
 2. Nasze „ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek. Znajdziecie je również również TUTAJ.

 

Statystyki

Do analizy statystyk www używamy narzędzi udostępnionych przez Google.


Partnerzy

Edukacja Kreatywna s.c. nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na naszych stronach, jak i tych, które umieszczają linki kierujące do nas.