HISTORIA JEST FAJNA

Z wizytą u ludów koczowniczych z terenów Azji, Mongołów, którzy w XIII w najechali Polskę, oblegali Wrocław i stoczyli bitwę z księciem Henrykiem II Pobożnym pod Legnicą.

W programie:
– walki rycerza z mongołem,
– pogadanka na temat XIII-wiecznego Śląska,
– wybijanie monet (florenów legnickich),
– czerpanie papieru,
– nauka skręcania sznurów,
– turniej rycerski: walka na bezpieczne miecze, strzelanie z łuku, strzelanie z kusz do wilków,
– „Ścieżka przygody” – uczestnicy dostają mapę i pokonując trasę wykonują zadania sprawnościowe:
rzut kolczugą, przejście przez „rzekę”, przejście na szczudłach, rzut włócznią, rzut podkową,
– ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek,
– możliwa wizyta w muzeum Pola Legnickiego (dopłata 6 PLN).

Cena: 55 zł ze zwiedzaniem i warsztatami.

FORMULARZ WSTĘPNEJ REZERWACJI WYCIECZKI